website templates

OVLÁDNI UMENIE DOBRÝCH TRÉNEROV 

Ponúkam vám vzdelávanie pod záštitou RA UNIVERSITY zamerané na všetky aspekty, ktoré dobrý tréner musí ovládnuť, aby pokryl potreby aj najnáročnejších klientov.

Absolventi získajú hlboké poznanie odborných teoretických poznatkov na tému pohybu, autoritu ich naučiť, rovnako ako umenie praktických trénerských zručností.  Vyzbrojte sa proti dezinformáciam, chaosu a ľahostajnosti.    

Projekt: DOBRÝ TRÉNER

Začiatok vzdelávania na rok 2020: ĽUTUJEM, UŽ SME ZAČALI...

VZDELÁVANIE V ROKU 2021


Zapojiť sa do projektu môžeš opäť začiatkom roka 2021. Preto neváhaj a zabezpeč si miesto v tíme už teraz!
Odošli žiadosť s predbežným záujmom a ja ti prednostne napíšem email pred začatím. Projekt sa otvára iba raz ročne.  

"Sme silní tým, že rastieme spolu."

(motto RA UNIVERSITY)

NAŠÍM CIEĽOM JE: 

POMÔCŤ VÁM VYZNAŤ SA 

V dnešnej dobe ľahkého prístupu informácií nám paradoxne práve táto možnosť sťažuje rozhodovanie a život. Filozofia RADY ACTIVE sa formuje už roky, preto vám chceme ušetriť čas, peniaze a námahu. Čerpajte z naších vedomostí, skúsenosti, z naších pokusov a omylov.   

NAUČIŤ UMENIU KOUČINGU

Viesť ľudí tak, aby vás počúvali vyžaduje dávku umenia. Viesť ľudí tak, aby sa k vám vrátili vyžaduje dávku prezieravosti. Musíte získať nadhľad nad vašími túžbami a potrebami klienta. Nájsť medzi tým balans je najdôležitejšie. Ukážeme vám ako na to.   

VYSTRAŠIŤ VÁS

Vystrašiť vás pred rizikami ľahostajného prístupu k technikám jednotlivých cvičení. Dnes už z dostupných informácií vieme predpokladať, čo škodí pohybovému aparátu. Poznamé približné mechanizmi vzniku zranení. Je POVINOSŤOU každého dobrého trénera, aby ich poznal.  

NASTAVIŤ PRAVIDELNOSŤ VZDELÁVANIA

Pravidelnosť je dôležitá v každom obore. Preto naše vzdelávanie trvá celý rok, pričom každý mesiac sú pravidelné "vzdelávačky", kde preberáme vždy iné témy. Ako teoreticky, tak aj prakticky. Cieľom je, aby na konci roka mal tréner komplexný prehľad o spôsobe vedenia tréningu v zmysle konceptu Rady Active. 

NÁHĽAD DO OBSAHU

Vzdelávať sa budeme vo viacerých oblastiach, ktoré sú navzájom prepojené:

1) PRIJÍMANIE KLIENTA A VSTUPNÁ DIAGNOSTIKA

Všetko o tom, ako prijímame klientov my v Rady Active:
- Ako viesť úvodný prijímací rozhovor
- Aké dotazníky používame (dostanete ich v pdf)
- Nastavenie očakávaní a pravidiel
- Ako odhaliť rizikového klienta
- Kompletná vstupná diagnostika resp. posúdenie pohybových daností klienta (základné rozsahy, funkčné testy a pod.)
- Ako odhaliť abnormality
- Existuje ideálna postúra?
- Ako správne interpretovať výsledky z testovania.
- Riziká a úskalia testovania
- Vysvetlíme si ako najpresnejšie a najspoľahlivejšie merať tuk + prax... 

2) PRÍPRAVKA - NÁŠ KLENOT

Takmer každý náš začínajúci klient musí prejsť prípravkou. Postupne sa naučíte ako ju viesť a monitorovať. Prejdme si teoreticky a prakticky jej presný harmonogram:
- Vstupné testovanie
- Nutná teória
- Veda a prax ohľadom používania "foam rollingu"
- Špeciálna rozcvička
- Jednotlivé pohybové vzory (mŕtvy ťah, drep, tlakové a ťahové cvičenia...).
- Najlepšie regresie a progresie jednotlivých cvičení
- Ako prispôsobovať techniku základných cvičení individuálnym danostiam klienta
- Využívanie trenažerov ako SkiErg, Airbike, Concept2, Rebounder, Slideboard a ich technika...

3) FYZIOLÓGIA TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA

- Vysvetlenie základných energetických systémov tréningu
- Neuromuskulárne adaptácie na silový tréning
- Únava a regenerácia
-Ako spánok vplýva na výkon
- Zákony a princípy silového tréningu
- Ako správne využívať dýchanie a vnútrobrušný tlak pre zlepšenie výkonu
- Základné typy periodizácie
- Ako predchádzať zraneniam v športe
- Mechanizmus vzniku zranení
- Bolesť krížov: prevencia a rehabilitácia
- Dôležitosť pomeru risk vs. benefit
- Ošemetná otázka flexibility...

4) TRÉNINGOVÉ PLÁNY

- Vysvetlíme si najdôležitejšie kritéria pre úspešnosť tréningového plánu
- Základné pohybové vzory
- Ukážeme si naše najpoužívanejšie tréningové plány pre využitie v skupine, ako aj u jednotlivca
- Vysvetlíme si ako pristupovať k tréningu elitného športovca
- Do detailu si preberieme jeden z mojich najúspešnejších plánov, ktorý prináša najrýchlejšie zlepšenia z hľadiska nárastu svalovej hmoty
- Do detailu si preberieme jeden z mojich najúspešnejších plánov, ktorý prináša najrýchlejšie zlepšenia z hľadiska nárastu sily a výbušnosti
- Vysvetlíme si princípy rôznych tréningových metód ako je: plyometria, šoková metóda, balistická metóda, velocity based training, hybridný tréning... 

5) INDIVIDUALIZÁCIA - AKO NA ŇU

- Dôležitosť morfologických štruktúr
- Dôležitosť histórie zranení
- Dôležitosť pomerov končatín a trupu - ich vplyv na techniku
- Dôležitosť mentálneho nastavenia jednotlivca
- Prečo psychológia často "bije" fyziológiu
- Vplyv bolesti na vytrvalosť
- Bolesť ako emócia
- Nové chápanie bolesti a jej vplyv na výkon, či kvalitu života
- Ako na chronické bolesti

6) ANATOMICKÉ OKIENKO

Na vzdelávaniach sa určitý čas povenujeme aj učeniu základných anatomických štruktúr. Nejedná sa však o bezduché bifľovanie pojmov, ale skôr o pochopenie prepojenia anatómie a biomechaniky pohybu. Pri štúdiu budeme používať značkový model kostry a iné mechanické modely, aby došlo k ľahšiemu pochopeniu.

Budeme preberať:
- Prečo je vôbec dôležié poznať základy anatómie
- Ako tá ovplyvňuje testovanie, či už rozsahov, alebo sily
- Ktoré knihy a aplikácie používame a odporúčame...

7) PRAX, PRAX, PRAX...

Najdôležitejšia časť. Na nič sú teoretické poznatky, ak ich nedokážete správne preniesť do praxe. Preto na rozdiel od iných kurzov budeme praxi venovať značnú pozornosť a preberieme si dopodrobna:
- Drep a jeho variácie
- Mŕtvy ťah a jeho variácie
- Tlakové cvičenia (horizontálne/vertikálne)
- Ťahové cvičenia (horizontálne/vertikálne)
- Jednonožné cvičenia
- Cvičenia typu "carry"
- Tréning stredu tela
- Kondičné trenažéry
- Šprint a šprintérske drily
- Dynamický strečing
- Plyometrické drily a balistické drily...
- Komplexná práca s kettlebellom (swing, tgu, press, clean, snatch)
- Rôzne spôsoby merania tuku (kalipometria, ultrazvuk...)

8) VÝŽIVA 

Je to moja ďalšia vášeň. Optimálne nastavenie stravy je nevyhnutné pri dosahovaní výsledkov, či už v oblasti naberania svalovej hmoty, redukcie tuku, alebo výkonu. Preto prednáška o výžive a doplnkoch, či aktualizácia dostupných poznatkov (napríklad po rôznych kurzoch a konferenciách), je stabilnou súčasťou našich vzdelávačiek. 

Dozviete sa okrem iného:
- čoho sa držať pri voľbe vhodnej výživy
- kde je stret rôznych výživových smerov
- koľko bielkovín je prospešné denne prijať
- kedy počas dňa konzumovať najviac kalórií
- čo jesť a nejesť pred tréningom
- ktoré doplnky sa oplatí brať
- odporúčanú literatúru

...a mnoho ďalšieho

Na každé vzdelávanie je pripravené pdf aktuálnej prednášky, ktoré dostanete v predstihu. Rovnako počas celého roka získate rôzne materiály z mojej online knižnice (aj plateného charakteru) a spoločne budeme sledovať prednášky zahraničných top odborníkov (napr. najnovšieho "Functional Strength Coach" od Mike Boyle).

A to najdôležitejšie na záver. Z každej vzdelávačky si odnesiete aj dobrú náladu, keďže je radosť sa učiť v kruhu nadšených ľudí, ktorí sú zapálení pre tú istú vec :)

Ukážkový program s jednotlivými témami nájdete nižšie

ZAČNI S OTÁZKOU PREČO

Radoslav Cabúk - pohľad už skúseného trénera na Projekt Dobrý Tréner, ktorého sa zúčastnil v roku 2019

FOTODOKUMENTÁCIA

Pár foto zo vzdelávania z roku 2018, 2019 a 2020

Som Radovan Gergeľ 

Zakladateľ Rady Active, silovo-kondičný tréner a výživový poradca. Som bývalý člen špeciálnych jednotiek toho času bojujúci primárne už iba proti nepravdám, mýtom a zlozvykom, ktoré kolujú v žilách súčasnej, čoraz viac chorľavejšej, obéznejšej a čoraz menej pohybujúcej sa spoločnosti.

Som absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v programoch "Bezpečnosť krmív a potravín", ako aj "Trh a kvalita potravín", kde som následne pôsobil ako externý učiteľ. Preto je mojou vášňou aj štúdium výživy.

Moja cesta...

Kurzy, semináre, konferencie a iné - skrátka to, čo kreovalo moju cestu

2020, 2019

3. Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit (Bratislava)
- Dosáhni naturálního maxima - IMV (Košice)
- 1. československá evidence based konference o výživě (Ostrava, ČR)
- Konferencia: Výživa a Prevencia, Zdravo a fit (Bratislava)
- Talent a výkon, Marian Jelínek (Košice)
- DMITRY KLOKOV - Weightlifting seminar (Maďarsko - Budapešť)
- Dr. Brad Schoenfeld - Training nad Nutrition to maximize muscle growth (Praha)
- Celodenní kurz Moderní Výživy, Institút Moderní Výživy (Košice)
- McGill Method Level 1, 2, 3 (Holandsko)
- Medzinárodný kongres športovej medicíny (III. ISCM), Senec
- 3. Športová konferencia, Banská Bystrica 
- Školení Jídlověda, Margit Slimáková (Praha)
Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii, Zdravo a Fit (Bratislava)
- 2. Fyzio&Šport konferencia; Zdravo a Fit (Bratislava)
- DNS KONGRES (Praha)

2018, 2017

- seminár INSTITUTU moderní výživy (Bratislava)
Výživný pohyb, Vlado Zlatoš (Bratislava)
- NCSC phase 1 (National certificate of Strength a Conditioning) - Elite Performance Institute, Karl Gilligan (Praha)
- Seminár Hybrid Athlete, Alex Viada (Praha)
- Fyzio&Šport konferencia - Zdravo a Fit (Žilina)
- Funkční stabilizace lopatek, Martin Snášel (Košice)
- Problematika a rozbor hýžďových svalů a kyčlí v tréninku, Martin Snášel (Košice)
- Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2017" (Banská Bystrica)
- Mike Robertson Seminar (Poľsko - Wroclaw)
- Nové trendy v optimalizácii športovej výkonnosti, konferencia (Bratislava)
- Zdravý životný štýl, Pohyb ako liek, seminár (Trebišov)
- Cesta k víťazstvu: Strach ako energia (Marian Jelínek, Košice)
- Športová konferencia (Banská Bystrica)
- Primal Movement Chains, Dr. Perry Nickelstona (Praha)
- Tréner CFSC LEVEL 2, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov)
- Wim Hof Method (Vranov nad Topľou)

2016

- Ultrasound Measurement of Subcutaneous Adipose Tissue (Rakúsko – Graz)
- IASMS Conference, BODY COMPOSITION, HEALTH AND PERFORMANCE (Rakúsko - Graz)
- Sport Science and Fitness Congress (Nemecko - Kolín)
- Revolution Strong Summit (online)
- Tréner TFW, Training For Warriors (Martin Rooney, Dánsko - Svenborg)
- Functional Training Summit (Nemecko – Mníchov)
- Držanie tela (lordóza), Daniel Muller (Trnava)
- Držanie tela (kyfóza), Daniel Muller (Trnava)
- Building The Ultimate Back: From Rehabilitation to High Performance, Sturart McGill (Írsko - Dublin)
- Complete Shoulder and Hip Workshop, Dean Somerset/Tony Gentilcore (BarBarGym Praha)
- Ukončenie magisterského štúdia na UVLF Košice

2015, 2014, 2013, 2012, 2005

- Tréner CFSC LEVEL I, Certified Functional Strength Coach, Mike Boyle (Nemecko – Mníchov)
- DNS SPORT I (Praha)
- Programming Made Simple, Michael Son (Košice)
- Original Strength Foundation Level I (Praha)
- Straight Arm Strength Workshop, Aleks Salkin (Praha)
- Drep /Benchpress/Mŕtvy Ťah, Martin Snášel (Košice)
- MMA Prehab, Martin Snášel (Košice)
- Welko, Sportovní výživa (Košice)
- Kettlebell STRONG, Geoff Neupert (Praha)
- Diagnostika: Vyhodnocení – trénink, Martin Snášel (Košice)
- Core Level I, Martin Snášel (Košice)
- Funkčný dynamický strečink - Martin Snášel (Košice)
- Roller/Ball Mobility - Martin Snášel (Košice)
- Ukončenie bakalárskeho štúdia na UVLF Košice
- Propriofoot Concept (Žilina)
- Tréner TRX, Jakub Wurzel (Pezinok)
- Nutris: Športová výživa, Ivan Mach (Topoľčany)
- Tréner 3. stupňa v kulturistike, fitnes a silovom trojboji (Trnava + 2011 Bratislava)

Rovnako možstvo kurzov a cvičení počas mojej aktívnej služby vlasti:

KURZY:
- Potápač so základným výstrojom
- Obsluha vysokotlakého kompresora TRIDENT
- Kurz špecializovaných činností u UŠZV Lešť (boj z blízka, ženijná príprava, skialpinizmus, potápanie, bojová streľba, zdravotná príprava, horolezectvo a zlaňovacie techniky, jazyková príprava)
- Kurz „psychológie a vedenia výsluchu“ na Policajnej Akadémií, Bratislava
- Odborný kurz vojenského spravodajstva – HUMINT 2007, Bratislava
- Kurz boja z blízka u JKD Slovakia, Spišská Nová Ves
- Získanie výsadkovej triednosti:
Výsadkár 3.triedy 2005
Výsadkár 2.triedy 2006
Výsadkár 1.triedy 2008 (s počtom zoskokov: 80)
- Preškoľovací kurz na padák typu krídlo 2006
- Jazykový kurz STANAG Anglický jazyk: 2 (L), 2+ (S), 2+ (R), 3 (W)
- Udržiavací jazykový kurz STANAG 3 - 2009 Liptovský Mikuláš
- Osvedčenie na vedenie vozidiel Mercedes G 290 DT

CVIČENIA:
Medzi rezortné cvičenie s ÚOU Treno 2005
Odborné taktické cvičenie s J2 – september 2006
Odborné taktické cvičenie “KRÍDLA SLOBODY“ s J2 - september 2006
Odborné taktické cvičenie “OPERATION NEW WORLD“ s J2 - máj 2008
NATO HUMINT Exercise „STEADFAST INDICATOR 10“ v Rumunsku , 14.- 26.sep 2010
Odborné taktické cvičenie „KAPURA“, november 2010

BENEFITY PROJEKTU "DOBRÝ TRÉNER":

- Každý mesiac (sobota a nedeľa) je "vzdelávačka" v trvaní cca. 6 až 7 hodín na rôzne témy (viď program nižšie). Obsahom je ako teoretická, tak aj praktická časť.
- Moje konzultácie pri nastavovaní plánov pre vašich klientov (online, tel, skype...). Zároveň poradenstvo na témy ako je cenotvorba (ako zarábať viac bez porušenia kódexu), alebo ako si zariadiť vlastný priestor (aké vybavenie, v akej kvalite a odkiaľ). Momentálne táto služba u mňa stojí 100 eur/hod
- S vybranými úspešnými absolventami sa bude rátať pri zväčšovaní interného tímu Rady Active - budú môcť trénovať s nami v našich priestoroch. 
- Najčerstvejšie informácie o knihách a blížiacich sa dôležitých udalostiach (kurzy, semináre, konferencie...).
- Spoločná účasť na kurzoch a konferenciách s prípadným vybavením lepších cien. Následná sumarizácia získaných info. 
- Spoločné sledovanie a následná analýza mojich často značne drahých školení, alebo zaplatených online video-seminárov. 
- Lepšie ceny na zariadenia do vašich vlastných priestorov od našich dodávateľov.
- Online prístup ku všetkým mojim dokumentom, pdf. a podobne.
- Online prístup k rôznym plateným stránkam, ktoré ja navštevujem (napr. s databázou cvičení).  
- Pravidelné písomky - áno, aj písomky sú benefitom, pretože pri ich spoločnom vyhodnocovaní sa najviac naučíte a každý spozná svoje slabé stránky.
- Skvelá súkromná atmosféra v kruhu ľudí, ktorí sa navzájom obohacujú a chcú sa vo svojej profesii posúvať ďalej. 
- a v neposlednom rade počas všetkých vzdelávačiek zadarmo naša fajnová čerstvo pražená káva :) 

PRESTÍŽNY DIPLOM

Značka Rady Active má už v komunite trénerov svoje renomé. Preto absolventov RA University čaká nádherný diplom, ktorý zaručuje vyššiu kvalitu vzdelania a prestíž.  

PODMIENKY, PRAVIDLÁ A OČAKÁVANIA:

- Vzdelávanie trvá celých 12 mesiacov od dohodnutého začiatku (zvyčajne január). Po uplynutí tejto doby sa nastavujú nové podmienky, alebo sa ukončuje spolupráca. 
-  Každý člen je povinný sa zúčastniť pravidelných spoločných vzdelávacích stretnutí, resp. je to v jeho záujme :) **
- Ak z rôznych dôvodov sa člen nemôže dostaviť na vzdelávanie, je povinný uhradiť mesačný členský poplatok. Následne sa spoločne snažíme nájsť spôsob, ako dobehnúť vymeškané. Materiály z danej zdelávačky samozrejme dostane. 
-  Člen zapojením sa do vzdelávacieho procesu nie je automaticky aj ČLENOM TÍMU trénerov RADY ACTIVE. Je členom vzdelávania - RA Univerzity. Členom tímu trénerov (či už interných, alebo externých) sa môže stať až po ukončení dohodnutého vzdelávania (12 mesiacov), zvládnutí ako teoretického tak aj praktického preskúšania a musí byť vybraný.
- Uchádzač zapojením sa do projektu nestráca svoju identitu trénera. Je naďalej plne autonómnym subjektom, ktorý môže aplikovať vlastné metódy. Avšak ak dôjde k rozporu s konceptom Rady Active, budeme radi ak zároveň dôjde aj ku konštruktívnej debate.
- Na vzdelávaniach bude vyžadovaná presnosť, sústredenosť a pozornosť.
- Vzdelávanie je pre ľudí, ktorí NAOZAJ sa chcú stať lepšími trénermi. No v projekte nikoho nedržíme - má to byť česť!

**výnimky riešime individuálne 

NOVINKA!

Už to nie je viac tajomstvom. V súčasnej dobe už prebieha rekonštrukcia nového športového centra konceptu Rady Active. Pôjde o multifunkčný priestor s rozlohou cez 600 m2, špičkovými, unikátnym vybavením a skvelou polohou. Zároveň plánujeme rozširovať podobné centrá po Slovensku, kde si najde uplatnenie mnoho dobrých trénerov. Kto vie, možno budeš jedným z nich ;)  

TVORBA CENY

Cena nie je iba za samotné vzdelávanie a jeho program.

Ide o takmer 15 rokov zháňania informácií, návštev kurzov, pokusov a omylov pri vytváraní vlastného konceptu.

Hodnota ponúkaných informácií sa preto ťažko vyjadruje číslami.  

CENY

Jediná finančná možnosť ako sa zapojiť do projektu "Dobrý Tréner" na rok 2020:

MESAČNÉ ČLENSTVO NA ROK 2020

Pre členov projektu

150/mesiac

Cena je za mesačné členstvo v projekte v roku 2020.
Vzdelávanie trvá 12 mesiacov.

  • - školné sa platí každý mesiac po dobu jedného roka (t.j. 12 x 150 eur)
  • - projekt sa otvára raz ročne
  • - po spustení projektu sa už nie je možné zapojiť za týchto podmienok 
  • - nie je možné si vyberať vzdelávačky, ktorých sa chceš zúčastniť.
  •                              Buď do toho ideš naplno celý rok, alebo nič. 

MÁM PREDBEŽNÝ ZÁUJEM

Formulár pre prihlásenie do projektu "Dobrý Tréner" v trvaní 12 mesiacov na rok 2021.
Oznam o jeho spustení dostaneš už v decembri 2020 medzi prvými!

PROGRAM

Detailnejšia ukážka programu zo "vzdelávačiek" v roku 2019:

VZDELÁVAČKA Č. 1

PREČO RADY ACTIVE

Úvodné informácie o filozofii Rady Active:

- Zásady filozofie Rady Active
- Atribúty a vzdelanie „Dobrého Trénera“
- Cenotvorba – ako si pýtať viac
- Najlepšie kroky počas mojej cesty
- Najlepšie knihy počas mojej cesty
- Najlepšie kurzy počas mojej cesty
- Dôležitosť trénera a pohybu
- Dôležitosť „prípravky“ a jej obsah

NAŠA PRÍPRAVKA

Všetko o tom, ako prijímame a pripravujeme klientov v Rady Active:

- Ako viesť úvodný prijímací rozhovor
- Aké dotazníky používame (dostanete ich v pdf)
- Nastavenie očakávaní a pravidiel
- Ako odhaliť rizikového klienta

DIAGNOSTIKA – ÚVOD

- Prečo robiť/nerobiť diagnostiku
- Chyby súčasnej medicíny
- Iatrogénne poškodenie
- Najväčšia výzva vedeckého výskumu
- Čo je bolesť a prečo je čudná
- No brain no pain
- Centrálna senzitizácia
- Existuje ideálna postúra?
- Čo je biologická rezerva a prečo je dôležitá
- Objektivita svalového testovania
- Riziká a úskalia testovania
- Sporná otázka flexibility

ANATOMICKÉ OKIENKO

- Vysvetlenie základných pojmov, ktoré musí každý tréner ovládať
- Anatomické pozície, osi, roviny
- Pohyby v jednotlivých kĺboch
- Abnormality a ich vplyv na techniku
- Prečo neexistuje jednotná technika

VZDELÁVAČKA Č. 2

DIAGNOSTIKA – VRCHNÁ A SPODNÁ ČASŤ TELA

Všetko o tom, ako si „čeknúť“ klienta predtým než vôbec začne cvičiť:

- Vstupná anamnéza
- Aspekcia – celkové posúdenie držania tela a jednotlivých kĺbových segmentov
- Rozsah pohybu a testovanie dĺžky svalov
- Testy sily
- Kompletná vstupná diagnostika resp. posúdenie pohybových daností a obmedzení, ktoré používame v RA – vrchná a spodná časť tela
- Základné rozsahy – načo si dať pozor
- Testy a riziká hypermobility
- Funkčné testovanie
- Ako správne interpretovať výsledky z testovania
- Základné abnormality, ktoré môžu byť úplné normálne
- Testovanie iných: EPI, FMS, Rooney, Boyle...
- DNS – ktoré testy využívať a čo nám hovoria
- Bolesť driekovej oblasti – testovanie podľa McGill

PRAX

- Precvičovaniu jednotlivých testov bude venovaných niekoľko hodín

ÚVODNÁ TEÓRIA

- Prečo je spevnenie chrbtice dôležité
- Dva najdôležitejšie mechanizmy správneho stabilizovania chrbtice
- Bránica a jej funkcia
- Koncept brace a superstiffness (+ nácvik)
- Mechanizmus vzniku zranení chrbtice
- Ako vystrašiť ľudí číslami
- Dôležitosť dýchania – ako ho naučiť (+ drily)
- Výnimky z dýchania

BIOMECHANICKÉ OKIENKO

- Vlastnosti svalového tkaniva
- Funkcie svalu
- Vzťah sily a rýchlosti skeletálneho svalstva
- Využitie vzťahu rýchlosti a sily pri tvorbe tréningových plánov
- Typy svalovej kontrakcie a ich využitie

VZDELÁVAČKA Č. 3

FOAM ROLLING

Dostupné vedecké informácie ohľadom valcovania na rôznych penových pomôckach:

- Mechanizmus za účinnosťou valcovania
- Kedy používať valcovanie, pred alebo po?
- Ako tvrdý valec používať?
- Ako dlho sa valcovať?
- Penové valce alebo rolovacie tyče?
- Ktoré oblasti sa oplatí valcovať?
- Intenzita prežívanej bolesti
- Technika valcovania
- Prax

ROZVIČKA

Dostupné odborné informácie ohľadom rozcvičky:

- Základná teória rozcvičky
- Vplyv rozcvičky na výkon
- Ako ju správne zostaviť
- Najlepšia svetová šablóna
- Význam a konkrétne drily 1.fázy
- Význam a konkrétne drily 2.fázy
- Význam a konkrétne drily 3.fázy
- Popis rozcvičky v Rady Active
- Prax

TRÉNING NA TRENAŽÉROCH

Správny výber, technika a využitie trenažérov:

- SkiErg
- Veslársky trenažér
- Airbike
- Rebounder
- Slideboard 

ANATOMICKÉ OKIENKO

- Funkčná anatómia – panva a bedrový kĺb
- Zamerané na: Hamstringy
- Základné testy: dĺžka a sila
- Najlepšie cvičenia
- Ako ich funkčne otestovať
- Prevencia zranení hamstringov

Presný program na rok 2021 sa účastníci dozvedia na úvodnom stretnutí v januári 2021

Prečo? Pretože Projekt Dobrý Tréner je živý. Každým rokom do prednášok a praxe dopĺňam čerstvo získané informácie, či prakticé skúsenosti z daného obdobia. Či už ide o info z nových prečitaných kníh, alebo absolvovaných seminárov. Rovnako vyhadzujem zbytočné, či upravujem jednotlivé koncepty. Projekt teda dozrieva ako dobré víno. 

PÝTATE SA...

Musíš. V projekte chceme mať iba ľudí, ktorí majú skutočný záujem byť lepším a vytvoriť tak na Slovensku komunitu dobrých trénerov, ktorých ľudia budú vyhľadávať. Nikoho na silu v projekte držať nebudeme, takže počas celého roka máte možnosť vystúpiť. No cesta naspäť môže byť už zarúbaná.

Vymeškania sa riešia individuálne. Možnosťou je, že raz za 6 mesiacov bude extra termín vzdelávania, kde v skrátenom režime doberieme vymeškané. Plus, zvažujem vytvorenie video záznamu z každej vzdelávačky. 

Áno. Vzdelávanie plánujeme stále na jeden z víkendových dní, poprípade štátne sviatky a iné voľné dni. Ide najmä o pracujúcich, aby si nemuseli vyberať deň voľna. 

Z hľadiska kvalite praxe a riešenia individuálnych otázok skupinu plánujem na max. 15 - 20 ľudí. Všetko je ale závislé na počte ľudí, ktorí nastúpia do projektu a na počte mojich "pomocníkov". 

Jednoznačne, ak:


- máš skutočný záujem byť lepším v oblasti tréningu a výživy.

- si nadšenec, no jazyková bariéria ti nedovolí vycestovať, či čítať kvalitné zdroje

- nemáš čas na extra vzdelávanie a skúšanie

- nemáš peniaze na drahé zahraničné kurzy

- chceš byť súčasťou budovania kvality a značky Rady Active, ktorú už teraz mnohí vyhľadávajú

"Dobrý tréner" je o tom, ako sa stať lepším trénerom - či už seba samého, alebo iných. Takže nemusíš byť oficiálne trénerom a nemusíš mať vôbec žiadnu prax. Síce podávane informácie sa budú opierať už o aktuálnu znalosť základných termínov, metód a anatómie, no ako povedal Einstein „Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“ O čo ťažšie to pre teba bude, tým viac možností prekonávať svoju zónu komfortu a uspieť.


Osobne mám radšej začínajúcich trénerov s veľkým nadšením a chuťou sa vzdelávať, ako skúsených borcov, no v tréningu, metodike, či technike plno chýb. Niekedy je oveľa ťažšie odnaúčať staré zlozvyky, ako budovať nové.   

U nás v centrále Rady Active v Košiciach na Triede KVP 1, no na poslednej "slávnostnej" vzdelávačke si urobíme krátky spoločný výlet na jednu noc :)

Skúšky sa nedajú neurobiť. Dá sa iba získať informácia o sebe a o svojich teoretických, alebo praktických skiloch. Na konci dostane každý "študent" moje odporúčanie na čom ešte treba popracovať s odporúčaním na zdroje, z ktorých má čerpať. Však mojim osobným cieľom je, aby každý učastník prešiel záverečným hodnotením - je to predsa aj vizitka mňa ako školiteľa.    

Áno, diplom bude - no až dokážeš, že si ho zaslúžiš. Dnes má už diplom trénera skoro každý, kto chytil kľučku fitka a odsedel nejaký ten víkend na kurze. Toto bude iné. Diplom dostane len ten, kto naozaj preukáže svoje odhodlanie byť lepší tréner a disponuje ako teoretickými vedomosťami, tak aj praktickými skilmi. No nie je to žiadna nároková zložka. No osobne sa budem snažiť, aby som ho odovzdal každému z vás.    

Ak ti ide iba o zľavy na vybavenie, tak tu ani nechoď. No ak chceš poznať rozdiel medzi dobrým a zlým trénerom - si na správnom mieste! To dostaneš za svojich 150 eur. Prístup do skvelej komunity trénerov, ktorí sa chcú stále vzdelávať a posúvať navzájom ďalej. Dostaneš obrovský teoretický prehľad a praktické zručnosti. Dostaneš hotový návod, ako viesť tréningy, skupinovky, rozcvičky a mnoho ďalšieho... 

Samozrejme. Členské nie je iba za samotnú vzdelávačku. Je to za prístup do našej uzavretej skupiny. Je to za poskytnuté manuály a pdf zo všetkých vzdelávačiek. Je to za prístup k informáciám o nadchádzajúcich kurzoch, konferenciách a pod.